ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Fleksibl Sistoskopi ile Teşhis ve Tedavi

Fleksibl Sistoskopi + NMP 22

Sistoskopi işlemi merkezimizde uygun ortamda doktorumuz ve sağlık ekibimiz eşliğinde yapılır.
Mesane tümörlü hastalardan veya tümör şüphesi bulunan hastalardan işlem öncesinde nüks tanısı koymak için NMP 22 testi uygulanır. NMP 22 işlemi kolay ve basittir. Hastanın idrar vermesi yeterlidir. Sonuç merkezimizde 20 dakika içerisinde neticelenir, hasta sistoskopi için hazırlanır. Sistoskopi ile NMP 22 testinin birlikte değerlendirilmesi doğru olasılığı arttırır.

Sistoskopi işlemi uygulanmadan önce doktora daha önce geçirilmiş operasyonlar, ilaç alerjileri vs. gibi kişisel sağlık bilgileri verilmelidir. Aspirin, ağrı kesiciler ve başka ilaçlar kullanılıyorsa (ki bunlar kanın pıhtılaşmasını geciktirirler) doktor bilgilendirilmelidir. Doktorunuz gerekli ise bu ilaçların dozunu azaltabilir ya da tamamen kesebilir. İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise işlem öncesi tedavi edilmelidir.

Sistoskopi işlem için bir giysi giyilir ve bir masanın üzerine sırt üstü uzanılır. Bu sırada her iki bacak yanlara açılır. Uygulamanın yapılacağı vücut bölgesi antiseptik bir sıvı ile temizlenir. Plastik bir şırınga ile üretraya (idrar kanalı girişi) jel kıvamında bir madde verilir. Böylece işlem sırasında rahatsızlık duymazsınız.

Yaklaşık bir kalem genişliğinde sistoskop adı verilen bir tüp idrar kesesine kadar ilerletilir. Sistoskop sayesinde idrar kesesi sıvı ile doldurulur. Böylece kese genişletilir ve uygulamayı yapan doktor daha net inceleme yapabilir. Bu işlem sırasında rahatsızlık duyulabilir ve acil idrar yapma hissi uyanabilir. Tüpün ucunda küçük bir ışık kaynağı ve kamera vardır; bu sayede mesane (idrar kesesi) bir monitör ekranından gözlenebilir. Sistoskopun ucu uzaktan kumanda ile hareket ettirilerek kesenin her köşesi değişik açılardan incelenebilir.

Kamera yerleştirildikten sonra işlem yaklaşık 5-10 dk. kadar sürer. İşlem sırasında biopsi yapma ihtiyacı duyulursa ek olarak yapılabilir. İşlem öncesinde ve sonrasında doktor gerekli bilgiyi verecektir.

İşlem sonrası hastaya antibiyotik verilir ve hasta aynı gün evine gidebilir.

Sıklıkla ertesi gün normal aktivitelere başlanabilir.

Sistoskopik muayene ne demektir?

sistoskopiSistoskop denilen özel bir alet ile idrar yolundan girilerek mesanenin içerisinin direkt olarak gözle görülebilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Sistoskoplarda ışıklandırma ve mercekler bulunmakta ve bunlarla mesanenin içerisi mükemmel bir şekilde görüntülenmektedir. Tümör görüldüğünde ise küçük olanlar kliniğimizde tedavi edilebilirken, büyük olanlar için genel yada spinal (belden uyuşturma) anestezi ile tamamen temizlenir ve bu dokular patolojik incelemeye yollanır. Merkezimizde sistoskop ışıklandırma sistemimiz ileri teknoloji özelliklere sahip olduğundan işlem esnasında doku farklılarını gösteren renklendirme yöntemide bulunduğundan (bknz. yandaki resim) mesane kanserinin erken teşhisi mümkün olabilmektedir.

Mesane içindeki bütün görünür tümörlerin tespiti ve tamamen çıkarılması çok önemlidir. Gözden kaçabilecek tümörlerin tespiti için de mesane mukozası ayrıntılı ve titiz bir şekilde incelenmelidir. Mesane kubbesi, anterior mesane boynu ve divertiküllerin iç kısmı gibi kör noktalara dikkat edilmelidir. Aynı zamanda mesane mukozasındaki kabarık doku veya düzensizlikler gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin kılcal damarların oluşturduğu görünümler bazen erken kanserin tek göstergesidir. Böyle anormal dokuların tespiti ve tedavisi kanserin uzun süre yeniden oluşmaması ile neticelenir.

Sistoskopik muayene dışında laboratuvar testleriyle mesane kanseri teşhis edilebilir mi?

Hayır, sadece yüzeyel mesane tümörlü hastaların izleminde nüks tanısı koymak için kullanılan standart bir yöntem olan sistoskopi ile NMP 22 testi birlikte kullanılır. Sistoskopi ile NMP 22 testinin birlikte değerlendirilmesi doğru tanı olasılığını arttırır.

mesane kanseri tümörü sistoskopiSistoskopik bir muayene ağrıya neden olur mu?

Kadınlarda aşağı yukarı hiçbir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Erkeklerde biraz rahatsızlık olmaktaysa da, bu lokal anestezi kullanılmakla önlenebilmektedir. Çocuklarda sistoskopi genel anestezi altında yapılmaktadır.

Sistoskopik muayene için hastanın hastaneye yatırılması gerekli midir?

Genellikle hayır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile fleksibl (bükülebilir) sistoskopların kullanılmaya başlanması ile sistoskopik muayenelerin büyük çoğunluğu üroloğun muayenehanesinde ağrısız yapılabilmektedir.