ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Yasal Uyarı

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz (www.urotip.com veya www.urotip.com.tr) internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’ne aittir. İşbu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ bu internet sitesini halen verdiği sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmakla beraber ziyaretçinin ilgili konularda bilinçlendirilmesini amaç edinerek hazırlamıştır. ÜRO-TIP, sitenin içinde yer alan bilgileri hatasız ve güncel halde tutmaya çalışmakla beraber bilgilerin ve/veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti vermez.

İşbu internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Bu site içerisinde yer alan hiçbir bilgi ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi bir durumda bütün sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacaktır. ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.

İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranılabilecek tüm zarar ve ziyan kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, bu site üzerindeki bağlantılar ile ulaşılabilecek diğer internet siteleri ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.

ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ herhangi bir kötü niyet veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm bilgi ve hakları önceden haber vermeksizin iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.

ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’ne ait internet sitesinin herhangi bir bölümüne göndereceğiniz hertürlü bilgi, belge, döküman aksi ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ tarafından belirtilmediği sürece kural olarak gizli bilgi sayılmaz. ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ; bu bilgileri saklama yükümlülüğünde olmadığı gibi bu bilgileri kullanma, değerlendirme, 3. şahıslara dağıtma, faydalanma gibi haklara da sınırsız olarak sahiptir.

FİKRİ MÜLKİYET
İşbu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi hertürlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’ne aittir. ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’ne ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bu internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, haksız olarak kullanmak her koşulda yasaktır.

İşbu internet sitesindeki bilgiler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’nin izni ile kullanılabilir.

Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey ÜRO-TIP ÜROLOJİ TANI MERKEZİ’nin izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya hiçbir yere taşınamaz.