ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Posterior Üretral Valv (PUV)

posterior üretral valvÇocukluk yaşı böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri idrar yolundaki perdeciklerdir. Posterior üretral valv olarak adlandırılan işemeyi engelleyen bu perdecikler çocukluk yaşlarının prostat hastalığı olarak da düşünülebilir.

Prenatal hidronefroz ile yakalanabildiği gibi, ileri yaşlarda sadece işeme bozukluğu yakınmaları ile de saptanabilir.

posterior üretral valvPosterior üretral valv teşhisi işeme sistoüretrografisi ya da voiding sistoüretrografisi olarak adlandırılan mesaneye idrar yolunda ince bir sonda yardımı ile boyalı bir sıvının verilmesi esnasında çekilen röntgen filmi ile konulur. Beraberinde sıklıkla vezikoüreteral reflü de vardır. Teşhis edilir edilmez cerrahi girişim ile perdecikler açılmalıdır. Perdeciklerin açılması endoskopik cerrahi ile yapılır ve genellikle çocuk işlem sonrası hemen evine dönebilir. Perdecik açılmasından sonra böbreklerin ve mesanenin etkilenme durumuna göre takip düzenlenir.

Bazı çocuklarda valv mesanesi olarak adlandırılan mesanenin idrar tutma yeteneğinin kaybolması ve bir süre sonra da tam tersi olarak idrar boşaltma yeteneğinin kaybolması ile karakterize bir hastalık gelişebilir.

ablasyon öncesi puv ablasyon öncesi puv
Ablasyon Öncesi Ablasyon Sonrası