ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Hakkımızda

Üro-Tıp Üroloji Tanı Merkezi ilk olarak Ekim-1997 tarihinde Bağdat Caddesi Selamiçeşme’de hizmete girmiştir. Aralık 2000’den sonra yine Bağdat Caddesi üzerinde Suadiye’deki yeni adresine taşınmıştır. Üro-Tıp İstanbul’un en merkezi bölgelerinden birisinde ulaşımı kolay bir konumdadır. Merkezimizin temel amacı, Ürolojik bir rahatsızlık nedeni ile başvuran hastalarımıza çağdaş Ürolojik anlayışın gerektirdiği biçimde hizmet sunarak tedavi imkanı sağlamaktır. Bu hizmet sunulurken hedeflenen en önemli nokta, sağlık probleminin en hızlı biçimde çözümlenmesidir. Bu nedenle merkezimiz Ürolojik tanıda kullanılacak gerekli ekipman ile donatılmış ve hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu ekipman içerisinde aşağıda belirtilen cihazlar bulunmaktadır:

 • Doppler Ultrasonografi dahil her türlü Ultrasonografik incelemenin yapılabildiği bir Ultrasonografi cihazı.
 • Alt üriner sistemin (idrar torbası ve dış idrar yolu) sinirsel ve anatomik bozukluklarının incelenmesinde kullanılan Ürodinami cihazı
 • İdrar torbasında işeme sonrası kalan idrar miktarını ultrasonografik olarak tespit eden PVR cihazı (Bladder Scan)

Bu ekipman ile hastalarımızın hizmetine sunulan tetkikler şunlardır: 

 • Böbrek Ultrasonografisi
 • Mesane Ultrasonografisi
 • Prostat Ultrasonografisi
 • Skrotal ve Penil Doppler Ultrasonografi
 • Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Alınması
 • Uroflovmetri
 • Sistometri (Ürodinami)
 • Basınç Akım Çalışması (Ürodinami)
 • Üretral Basınç Profili
 • Postvoiding Rezidü Tespiti
 • Sistoskopi
 • NMP 22
 • Lokal anestezi ile genital siğil koterizasyonu ve kriyoterapi tedavisi
 • Mesane tümörlerinde veya yüzeyel mesane kanserlerinde İntrakaviter Hipertermi Tedavisi

Tıp her geçen gün özel alt branşlara ayrılmakta yalnızca belli bir ihtisasta uzmanlaşma yetersiz kalmaktadır. Bu düşünceden hareketle merkezimizde Üro-Onkoloji, Endo-Üroloji, Nöro-Üroloji, Androloji, İnfertilite, Ürolithiazis gibi alt ihtisas dallarında, özel olarak ihtisaslaşmış hekimler tarafından tüm hastalarımıza grup çalışma ile en akılcı ve hızlı tedavi önerileri sunulmaktadır.

Kullanımda ki Ürolojik alet parkı ve Üroloji’nin alt branşlarında uzmanlaşmış hekim kadrosu ile hastalarımıza doğru tanı ve tedavilerin sunulması ortak hedefimizdir.

Ultrasonografi ünitemizde yüzeyel organ, küçük organ ve endokaviter problar yardımı ile renkli dopplerli BK 3000 sonografi cihazımız Ürolojik olarak gerekebilecek her türlü ultrasonografik incelemelerin yapılmasını sağlamaktadır.

Ürodinami ünitemizde MMS SOLAR BLUE cihazımız ile alt üriner sistemin fonksiyonel ve anatomik bozukluklarının ayırıcı tanısını sağlayacak Sistometri, Üroflovmetri, Basınç-Akım Çalışması, EMG, Üretral Basınç Profili gibi incelemeler yapılabilmektedir.

Alt üriner sistemin fonksiyonel bozukluklarında mesanede işeme sonrası bakiye idrar miktarının bilinmesi hayati önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilmiş olan Bladder Scan cihazımız ile birkaç saniye içerisinde sonuç alınabilmekte ve bu yöntemin diğer alternatifi olan üretral kateter takılması gibi invazif bir işleme gerek kalmamaktadır. Bu da hem hasta hem de hekim açısından son derece pratik ve güvenli bir yöntemdir.

Ürolojik tanıda kullanılan cihazların çeşitliliği ve hastalara uygulanan kollektif yaklaşım ile tanıda doğruluk ÜRO-TIP’ın temel hedefidir.

Bu temel hedef çerçevesinde merkezimizde hızlı ve güvenilir tanısal doğruluğa ulaşılmakta ve hastalarımıza gereken tedaviler süratle başlanmaktadır.

Miray BAYRAKTAROĞLU
Genel Direktör