ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Prostat Hastalıkları

Prostat Nedir?

Prostat Kanseri

Prostat her erkekte bulunan, mesane tabanında, idrar çıkış kanalının etrafını saran, kestane büyüklüğünde bir organ. Semendeki sıvının bir kısmını prostat salgılıyor.

Prostat Hastalıkları

1. Prostatitler (Prostat Enfeksiyonları)

Prostatın iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Bu her yaşta ortaya çıkabilir. sık idrara çıkma,idrar  kanalında akıntı hissi veya akıntı, yanma, ağrı gibi şikayetler ile ortaya çıkabilir.

Prostatit TedavisiProstat İltihabı TedavisiProstat Enfeksiyonu Tedavisi

 

2. Benign Prostat Hiperplazisi (Prostatın İyi Huylu Büyümesi-BPH)

Prostat yaş ilerledikçe hacım olarak büyüyebiliyor mesaneye veya idrar çıkış kanalına baskı yapabiliyor. Bu durumun adı prostatın iyi huylu büyümesi olarak tanımlanıyor.

Bening Prostat Hiperplazisi Tedavisi, BPH Tedavisi

 

3. Prostat Kanseri

BPH – İyi Huylu Prostat Büyümesi ile tek benzerliğinin aynı yaş grubunda olduğu kabul edilse de prostat kanseri tamamen farklı bir hastalıktır. Prostat kanseri, prostatta malign (kötü karakterde) büyümeyi tanımlamaktadır.Prostat kanseri, sıklık olarak kanserler arasında dünyada  ikinci sırada görülen kanser türüdür.Genellikle çok yavaş ilerler ve  belirti vermeyebilir.

Prostat kanseri ne gibi bulgular verir?

İyi huylu büyüme ile birlikte olduğunda sık ve zayıf akımlı, bekleyerek idrar yapma gibi idrar yolunun sıkışmasına bağlı şikâyetler olabiliyor. İleri aşamada meni içinde kanama, kemik ağrıları olabiliyor.

Prostat kanseri önceden tahmin edilebilir mi?

Ailede prostat kanseri olan kişilerde 40 yaş, diğer kişilerde 54–70 yaşta başlayarak, prostatın parmakla muayenesi ve kanda, prostat spesifik antijen (PSA) testi yapılıyor.

Prostat kanseri tanısı nasıl konulur?

Prostat kanseri taramasında bugün için 4 metod kullanılmaktadır:

 1. Parmakla rektal yoldan prostat muayenesi
 2. Rektal yolla prostat ultrasonografisi (TRUS), MR gibi görüntüleme metodları
 3. Prostat spesifik antijen (PSA), proPSA, PCA3 testleri
 4. TRUS eşliğinde prostat biyopsisi

Kanser varlığı tespit edildikten sonra yapılacak tetkikler var mıdır?

PSA ve patoloji raporuna göre hastalığın hangi safhada olduğunun,  başka yerlere sıçrayıp sıçramadığının tespiti için bilgisayarlı tomografi ve kemik sintigrafisi gibi testler yapılabiliyor.

Tedavi nasıl planlanır?

Tedavi safhasına göre planlanıyor. Erken safhada iken, çok yavaş ilerleyen türünde, tedavi yapmadan yakın takip protokolüne alınabiliyor. Hastanın performansına ve yaşam beklentisine göre karar veriliyor.

Prostat Kanseri Tedavi Alternatifleri Nelerdir ?

 1. Robototik Cerrahi veya  Radikal Prostatektomi
  Genç hastalarda lokal (yayılmamış) hastalıkta artık tüm dünyada cerrahi tedavi ilk seçenek olarak sunulmaktadır. Radikal prostatektomi adı verilen bu ameliyatla hastaya kesin tedavi şansı verilmektedir. Bu ameliyat BPH’daki ameliyatlardan tamamen farklı olup, prostatın tümünün meni keseleriyle birlikte çıkartılması ve idrar yolunun yeniden oluşturulması işlemidir. Tecrübeli merkezlerde son derece düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Bu operasyon son zamanlarda roboti yardımı ile daha sık yapılmaktadır. Robotik cerrahinin en önemli avantajı kanama riski, idrar kaçırma riski ve ereksiyon ile ilgili yan etkiler açık operasyona göre daha az olmasıdır, dezavantajı ise maliyetinin açık cerrahiye göre fazla olmasıdır.
 2. Brakiterapi
  Yine lokal hastalıkta, prostat içine çeşitli radyoaktif elemanlar konularak uygulanan ve brakiterapi adı verilen bir tedavi seçeneği gündeme gelmiştir. Prostatı 50 gramın altındaki hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde ameliyathane şartlarında anestezi altında yerleştirilir
 3. Cryoterapi
  Cryoterapi adı verilen prostat dokusunun dondurulması esasına dayanan diğer alternatif bir yöntem son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Yan etkileri, maliyeti ve uzun dönemde etkinliği bilinmediğinden açık operasyona tercih edilmemektedir.
 4. Hormon Tedavisi (İleri Evre)
  İleri evre (yayılmış) hastalıkta ise tedavi hormonaldir. Prostat hücreleri testosteron hormonuna (erkeklik hormonu) hassastır. Bu hormon, ilaçlarla (depo iğneler) ya da lokal anestezi altında basit bir cerrahi ile testislerin iç kısmı alınarak ortadan kaldırıldığında hastalıkta gerileme olmaktadır. Bu tedaviye rağmen hastalık ilerler ve hormon bağımsız hale gelirse çeşitli kemoterapatik ajanların kullanımı söz konusu olmaktadır.

Prostat Kanserinde son dönemlerde yeni gelişmeler var mı?

Evet, Son 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda prostat kanseri nedeni ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %50’sinde gereksiz tedavi edildiği bu kişilerin tedavi edilmese dahi prostat kanserinden ölmeyeceği gösterilmiştir. Bu nedenle PSA testinin prostat kanserinde kişilerde hızla ilerleyip zarar veren kanser tiplerini ayırt etmede yetersiz olduğu vurgulanarak tedavi planlanacak hastalarda kullanılabilecek yeni bir tümör belirteci araştırılmasına hız verilmiştir. Daha önceki bilgilerimizde prostat kanserinin görülemeyeceği kanaati olmasına rağmen özellikle multiparametrik prostat MR kullanılması ile agresif tümörlerin artık görülebileceği saptanmıştır. Son gelişmeler neticesinde her prostat kanserli hastanın tedavi edilmemesinin bir seçenek olduğunun bilinmelidir. Ailesinde prostat kanseri olmayanlarda PSA testi ile yapılan tarama testlerinin artık 54 ile 70 yaş arasında yapılması önerilmektedir. Bu bilgiler ışığında son yıllarda yapılan PSA test sayısında ciddi azalma olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak her prostat kanseri tedavi edilmesi mutlaka gerekli değildir. Uygun hastalarda takip iyi bir seçenek olabilir.

Prostat Kanseri Tedavisi

 

prostat checkup

Ziyaretçi ilgisi:

 • prostat