ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Multiparametrik Prostat MR

multiparametrik prostat mr

Multiparametrik Prostat MR Nedir?

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık her 6 erkekten biri yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanmaktadır.  Prostat kanseri tanısında ve evrelemesinde önemli bir yere sahiptir. Multiparametrik Prostat MR kanser prostat kanseri tespitinde en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme tekniğidir.

multiparametrik prostat mr

Multiparametrik Prostat MR Neden Yapılır?

Multiparametrik Prostat MR  ile elde edilen parametrelerin skorlaması yapılarak hastalara erken evrede tanı konulmaya çalışılır. Ayrıca tümörün yerini daha net olarak belirleyebilen yöntem sayesinde biyopsi işlemi öncesi uygulanması halinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Bir başka avantajı ise kanserin görüntülenmesinde sağlanan başarı sayesinde MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltma ihtimalidir.

multiparametrik prostat mr

Multiparametrik Prostat MR’ın Sağladığı Bilgiler

Kanda PSA düzeyindeki artış tipik olarak prostat kanserinin varlığına dair ilk belirtidir. Kan PSA düzeyinin artışı tipik olarak prostat kanserinin varlığına dair ilk belirtidir. Bunu takiben gerçekleştirilen uygulama, ultrason rehberliğinde prostat bezinden özel iğnelerle biyopsi örnekleri alınmasıdır. Ancak biyopsi sonucu ile kanser tanısı gelmese bile; anormal olarak yüksek kalan veya yükselmeye devam eden PSA değerleri kanser şüphesinin devam etmesine neden olabilir. Biyopsi işlemi negatif olup da PSA değeri yüksek olan veya PSA değeri normal olmasına rağmen kanser riski taşıyanlarda yeni bir görüntüleme tekniği olan Multiparametrik Prostat MR’ı önemli katkılar sağlayabilmektedir.

multiparametrik prostat mr

Multiparametrik Prostat MR Nasıl Yapılır?

Multiparametrik prostat MR başlıca 5 bileşenden oluşmaktadır:

mr cihazı

  • Yüksek çözünürlüklü MRG imajları,
  • Difüzyon MRG,
  • ADC haritalaması,
  • Perfüzyon MR
  • MR Spektroskopi

Multiparametrik Prostat MRG sırasında tüm bu bileşenler kullanılarak tümör varlığı, var olan tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının tanısı konup, aynı tetkikte tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) katkıda bulunmaktadır.