ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Hipospadias (Peygamber Sünnetli)

Gıdalarımızın genetiği değiştirilmiş ürünler ve koruyucu kimyasallar ile çevrelenmiş olması gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmaktadır. Bu konudaki en belirgin kanıt son 30 yıl içinde hipospadias oranının 800 doğumda 1’den 250 doğumda 1 ‘e kadar yükselmesidir. Erkek bebeğin anne karnındaki erkeklik hormonuna bağlı değişimi gereken en uç noktası bebeğin pipisidir ve ne yazık ki anne karnındaki bebekteki hormonal hassas dengeler bozulduğunda en uçtaki organ en fazla etkilenen olmaktadır. İdrar deliğinin olması gerekenden daha aşağıda olması genel olarak hipospadias olarak adlandırılır. Eşlik eden diğer bulgu ise sünnet derisinin alt bölgede gelişmemesidir. Eksik sünnet derisi halk gözünde kısmi sünnetli ya da peygamber sünnetli olarak nitelendirilmektedir. Eşlik eden diğer bir anormallik ise eğri pipinin olmasıdır ve tipik olarak pipi öne kanca şeklinde eğiktir.

Hipospadias genetik olarak geçiş de gösterebilir. Yani hipospadiaslı bir babanın oğlunda da hipospadias gelişme ihtimali yüksektir. Hipospadiasın neyseki büyük çoğunluğu pipinin ucuna yakın delik ile karakterizedir. Nadir olarak delik torbaya da yakın olabilir ve bu durum şiddetli hipospadias olarak adlandırılır.

Hipospadias tedavisinde tek yöntem cerrahi girişimdir. Bu cerrahi girişimde sünnet derisi yeni idrar yolu yapımında kullanıldığı için peygamber sünnetli çocukların uzman görüşü alınmadan sünnet edilmemesi gerekir. Cerrahi işlem ciddi tecrübe ve yetenek gerektirmektedir. Ehil ellerde bile en hafif dereceli hipospadias olgularında %5 oranında başarısızlık görülebilir. Şiddetli olguların %50 sine yakınında ikinci ya da daha fazla sayıda cerrahi girişim gereklidir.

Ehil ellerde yapılmamış hipospadias onarımları geçen yıllarda özürlü penisler yaratmış ve rekonstrüktif ürolojinin en önemli hasta grubunu yaratmıştır. Bazı hastalarda gerek çocuk gerek erişkin yaşlarda kozmetik olarak kabul edilemeyecek kısa penis, eğri penis, yara izli penisler gibi erkek genital kozmetik bozukluklar oluşurken bazılarında fonksiyon bozukluklarına da yol açan fistüllersertleşme bozukluklarıüretra darlıklarıüretradan kıl çıkması gibi problemlerde gelişmektedir. Bunların ilk tedavisi öncelikle çocukluk yaşındaki ilk onarımın düzgün yapılmasıdır. Bozukluk meydana geldikten sonra yanak içi, dudak içi gibi alanlardan doku alınarak kapsamlı onarımlar yapılır.

Çocuklarda ilk onarım 6 -18 ay arasında yapılmalıdır. İşlem genellikle günübirlik veya bir gece hastanede kalınacak şekilde yapılır. Duruma göre sonda konması gerekebilir ve sonda 7-10 gün civarında alınır. Çocuğun ve ailenin konforunu sağlamak amaçlı yapılan ilk pansuman ancak sonda çekildiğinde açılır. Dolayısı ile bezli bebeklerde anne hiç operasyon yapılmamışcasına rahatlıkla bezini değiştirebilir.

hipospadias çocuk hipospadias peygamber sünnetli
hipospadias çocuk hipospadias çocuk hipospadias çocuk