ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Üriner Sistem Taşlarında ESWL’nin Yeri

ESWL tedavisi idrar yollarında taşı olan hastalarda tedavi amaçlı kullanılmaya başlandıktan sonra açık cerrahi ameliyat oranlarında belirgin azalmalar ortaya çıkmış, hatta bazı kaynaklar taş hastalığında açık cerrahi yapılan hastaların yüzdesinin %1-2’lere kadar azaldığını bildirmişlerdir. ESWL tedavisinin tek başına kullanımı ile diğer tedavi yöntemlerinin kombine edilerek (açık cerrahi ya da endoskopik ameliyatlar) kullanılmasının hangi hastalarda uygun olacağı, gelişen teknoloji ile birlikte yıllar içerisinde değişiklikler göstermektedir.

İlk olarak 1982 senesinde Chaussy ve arkadaşları tarafından Münih’te taş hastalığı olan 206 hasta üzerinde uygulanan ESWL tedavisinin klinik sonuçları bildirilmiş ve ESWL tedavisi sonrası 3. ayda bu hastaların %88.5’unda üriner sistem içerisinde taş kalmadığı saptanmıştır. Tüm dünyada başlangıçta inanılmaz olarak değerlendirilen bu sonuçları, ESWL tedavisinin büyük bir hızla yaygınlaşması izlemiştir. Bu tarihten sonra pekçok firma tarafından değişik çalışma prensiplerini kullanan, çok değişik fiyatlarda yeni model makinalar üretilmiş ve bu makinaların etkinliğini karşılaştıran pekçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Son yıllarda ülkemizde de ESWL cihazı üretilmeye ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Halen kullanılan cihazlar ile karşılaştırıldığında, ilk kullanılan cihazların daha etkili taş kırma sağladığı görülmektedir. Bu yıllarda cihazın gücünün fazlalığı nedeni ile hasta toleransı da düşüktü ve ESWL seansları sırasında genel anestezi uygulama gerekliliği vardı. Tedavi sonrası hastaların %20’inde kanlı idrar ve %5’inde böbrek etrafında hematom (pıhtılaşmış kan birikimi) oluştuğu rapor edilmiştir. Günümüzde kullanılan jeneratörler ile ise genel anestezi gerekliliği ortadan kalkmıştır ve bu komplikasyonlar minimale inmiştir.

ESWL tedavisi uygulanan bir hastada toplam kaç seans daha ESWL uygulanabileceği ya da taşı kırılmayan bir hastada kaç seans sonrası diğer tedavi yöntemlerinin seçilmesi gerektiği konusu her hasta da değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin ilk iki seansta büyük bir böbrek taşının %50’den fazlasını düşüren bir hastaya daha fazla seans yapmanın gereksiz olacağını düşünmek nasıl doğru değilse, 1 cm. büyüklüğündeki bir taşta ilk iki seans sonrası hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ESWL seanslarına devam etmeyi düşünmekte aynı şekilde çok mantıklı değildir. Bu nedenle her hasta için ESWL sonrası alınan yanıta göre tedavi planlanmalı ve hasta bu doğrultuda bilgilendirilmelidir. Birden çok ESWL seansına gerek duyulan hastalarda seanslar arasındaki sürenin 1 haftadan kısa olmaması da diğer önemli bir noktadır. Bu süre ESWL sonrası böbrekte meydana gelen travma etkisinin ortadan kalkması için gerekli olan ortalama süredir.

ESWL tedavisinde unutulmaması gereken önemli nokta, taş hastalarında ESWL tedavisi ile başarı da tek kriterin kullanılan makinanın kalitesinin olmadığıdır. Makineyi kullanan kisinin tecrubesi, taşın idrar yollarında bulunduğu yer, hastanın idrar yollarının anatomik yapısı, taşın cinsi, taş ile birlikte idrar yolları iltihabı olması gibi unsurlar da en az makinanın etkinliği kadar önemli faktörlerdir.