ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Prenatal Hidronefroz

Gebelik takibi sırasında annenin ve babanın en son duymak isteyeceği şey bebeklerinde gelişimsel bir bozukluk olabilme ihtimalidir. Ne yazık ki çocuk ürolojisi ile uğraşanların en sık gördüğü problem anne karnında bebeğin böbreklerindeki büyüme ya da diğer adıyla prenatal hidronefroz‘dur. Her 100 gebelikten birinde rastlanan bu anormallik neyse ki çoğu zaman kendinden düzelen bir gelişimsel varyasyon olsa da bazı özel durumlarda bebeği riske sokacak bir hastalık habercisi olabilir.

Prenatal hidronefroz’un en sık nedeni böbrek havuzcuğu ile idrar yolunun bileşkesindeki darlıktır (Üreteropelvik bileşke darlığı). Sırasıyla mesaneden böbreğe idrar geri kaçması (Vezikoüreteral reflü), çift böbrek durumları (Renal duplikasyon), idrar kanalının mesane içinde baloncuk oluşturması (Üreterosel), idrar kanalının ileri derecede genişlemesi (Megaüreter) ve idrar yolunda işemeyi engelleyici perdeciklerin olması (Posterior üretral valv) prenatal hidronefroz’a neden olabilecek diğer hastalıklardır. Tek böbrekte şiddetli hidronefroz, her iki böbrekte de orta veya şiddetli hidronefrozun olması, bebekte mesanenin hep dolu izlenmesi, gebelik sıvısının miktarının az olması bebeğin hastalık riskini arttırıcı ultrason bulgularıdır. Ebeveynlerin ultrasonlarını yapan kadın-doğum uzmanı doktorlarına bu bulguları özellikle sorması gereklidir. Gebeliğin ilerleyen haftalarında prenatal hidronefroz’u devam eden bebeklerin doğumun birinci haftasında ve birinci ayında ultrasonları tekrarlanmalıdır. Bulguları devam eden bebeklerin altta yatan hastalığın tanısı için ileri tetkikler yapılmalıdır. Gebelik ultrasonlarında bahsettiğimiz riksli bulguların olan bebeklerin doğumdan hemen sonra değerlendirilmesi gerekebilir.

prenatal hidronefroz derece 1 prenatal hidronefroz derece 2 prenatal hidronefroz derece 3 prenatal hidronefroz derece 4
 Derece 1  Derece 2  Derece 3  Derece 4