ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma veya İktidarsızlık

Geçirilmiş kapalı veya açık prostat operasyonlarında nadiren idrar kaçırma olabilir. Tedavisinde prostat hastalığının kanserli olup olmadığı ve ışın tedavisi görüp görmediği önemlidir. Tedavisinde idrar tutma kaslarını güçlendirici ilaç tedavileri ve egzersizler hatta idrar yolunun içine sıkılan bazı dolgu maddeleri hastaların çoğunda çok iyi yanıtlar verir.

Tamamen yanıtsız olan ve idrar kaçırması şiddetli olan hastalarda daha büyük ameliyatlara gerek olabilir. Bunlar apış arasından yapılan ve idrar yolunu bir hamak gibi yukarı kaldıran (üretral askı) ameliyatlar veya yine apış arasından idrar yolunun çevresine yeni bir büzük takıp bu büzüğün kontrolünü bir basit düğme ile hastaya vermek olabilir (Yapay büzük veya artifisiyel sfinkter takılımı).

Büzük takılımı ameliyatında hasta bir gün hastanede tutulur ve sondası duruma göre 1 haftaya kadar tutulabilir. Ancak sistemin çalıştırılıp kullanılabilmesi için 6-8 haftaya gerek vardır. Mekanik alet arızası 10 yılda %10 dur ve aksesuar değişimi gerekebilir. Nadiren de mikrop kapabilir ve tamamen çıkartılması ve enfeksiyon kontrolü sonrasında tekrar takılması denenebilir.

Prostat ameliyatı sonrasında sertleşme kaybında yine prostat kanseri olup olmadığı ve ışın tedavisi durumu önemlidir. Hastaların çoğunda 1 yıla kadar uzayan çeşitli ilaç tedavileri ya da penise titreşim vererek sertleşmenin hatırlanmasını sağlayan tedaviler yapılabilir ve uygun şekilde yapıldığında yüksek oranda yanıt alınabilir. Ancak 1 yıl sonunda yanıt hala yok ise penis protezi (mutluluk çubuğu ) takılması gerebilir.

Genel olarak bükülebilir ve şişirilebilir olarak iki ana tip vardır.  Hangisinin daha uygun olduğuna mutlaka hasta hekim beraber konuşarak karar verir. Bilinmesi gereken şey protez cerrahisinin geri dönüşümsüz olduğudur. Herhangi bir nedenle protezden vazgeçen hastanın sertleşme yeteneği artık ikinci bir protez konmadan geri gelemez. Ameliyat genellikle bir gün hastanede kalmayı ve 1 hafta sonra bir kontrolü gerektirir. Kullanım için ise 4-8 hafta arası beklenmesi önerilir.

ams advance üretral askıAMS Advance Üretral Askı

AMS Advance erkeklerde orta seviyeli stress inkontinans’a (mesane kası kasılması olmaksızın istemsiz idrar kaçırma) neden olan olumsuz koşulları kaldırarak, normal sfinkterik fonksiyonları geri kazandırılması için geliştirilmiş, dokularda en az hasar oluşturan cerrahi bir operasyonla uygulanan retro üretral askı sistemidir.

 

AMS Advance Üretral Askı Animasyonu

AMS 800 Artifisyel Üriner Sfinkter

İşlevi: AMS 800™ Yapay Üriner Sfinkter Sistemi, hasta idrar yapmak isteyene kadar sağlıklı sifinkter’i taklit ederek üretranın kapalı tutulmasını sağlar.

Kelepçe (Cuff): Üretranın etrafına yerleştirilir. Günlük aktiviteler esnasında gün boyunca içindeki sıvı sayesinde üretrayı kapalı tutarak hastanın kuru kalmasını sağlar. İdrar yapma esnasında içindeki sıvının tamamı pompaya basılarak boşaltılır ve üretra açık hale gelir.Pompa: Skrotuma yerleştirilir. Kelepçe içindeki sıvının idrar yapma esnasında balona ve daha sonra kontinans için otomatik olarak tekrar kelepçeye geri transferini sağlar. Ameliyat sonrası iyileşme sürecindeki 6-8 haftalık dönem ve cinsel ilişki esnasında ejekülasyon (boşalma) için deaktivasyon düğmesi bulunmaktadır.

Basınç Regülasyon Balonu: Mesanenin önüne ya da yanına gelecek şekilde karın boşluğuna yerleştirilir. Sistemin en doğru şekilde çalışabilmesi için doğru sıvı miktarını kendi haznesinde depolar.

Kullanımı: Hasta idrarını yapmak istediğinde, skrotumda bulunan pompaya bir veya iki kere basar. Kelepçenin içindeki sıvının tamamı boşalarak balona aktarılır ve idrar yapma işlemi başlar. Sistem, kendi iç basıncı ile kelepçeyi 2-3 dakika sonrasında kendiliğinden doldurarak idrar yapma işlemini sonlandırır.