ÜROTIP Üroloji Tanı Merkezi

Prof.Dr. Atıf AKDAŞ
Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Bağdat Cad. No: 448 / 1
Suadiye - Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 372 60 60
Mobil Tel: (533) 557 35 73

Prof.Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİL

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı    : Prof.Dr. Özdal Dillioğlugil

Doğum Tarihi : 17 Nisan 1962

Adres:

(Üniversite) Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Umuttepe, 41380, Kocaeli –  Türkiye.
(Muayenehane) Dolphin İş Merkezi No: 223, Kocaeli Adliyesi arkası, Kocaeli.
(Hastane) VM – Medical Park / Kocaeli

Telefon No:

(Üniversite) (262) 303 75 75
(Muayenehane) (262) 332 10 13
(GSM) (532) 332 24 66
(VM – Medical Park / Kocaeli) 444 44 84

e-mail: odillioglugil@gmail.com

Akademik Dereceleri

31 Temmuz 1986                   Tıp Doktoru, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi.

6 Ocak 1993                           Ürolog, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı.

Haziran 1996                          Ürolojik Onkoloji Üst İhtisas, Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX / U.S.A.

24 Ekim 1996                         Üroloji Doçenti, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD.

27 Aralık 2001                       Üroloji Profesörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD.

Eğitim Süreci

1969 – 1973                            İlkokul; İstanbul Erenköy İlkokulu.

1973 – 1980                            Lise; İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi.

1980 – 1986                            Üniversite; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi.

Çalıştığı Hastaneler

Ekim 1986 – Nisan 1987        Karabük Devlet Hastanesi, Zonguldak, Türkiye (Pratisyen Dr.).

Nisan 1987 – Ocak 1988        İstanbul Haseki Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği (Üroloji Asistanı).

Ocak 1988 – Ocak 1993         Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı (Üroloji Asistanı).

Ocak 1993 – Ekim 1993         Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı (Ürolog Dr.).

Kasım 1993 – Haziran 1996   Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston,   TX / U.S.A.’de Ürolojik Onkoloji Dalında (Prostat, Böbrek, Mesane ve Testis Kanseri Konularında) Üst İhtisas.

Ekim 1993’den beri               Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı (Öğretim üyesi).

13 Temmuz-28Ağustos 2009 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Department of Urology’de Robotik Cerrahi Eğitimi.

14 Ağustos-1 Eylül 2011       Baylor College of Medicine Department of Urology ve MD Anderson Cancer Center Department of Urology’de ‘Robotik Cerrahi’ sertifikasyon eğitimi.

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

Kocaeli Tabip Odası, Türk Üroloji Derneği, İstanbul Endouroloji Derneği, Amerikan Üroloji Derneği (AUA), Avrupa Üroloji Derneği (EAU), Türk Üroonkoloji Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği.

Komite ve Komisyon Üyelikleri

Ekim 1998                              Türk Üroloji Derneği Ürolojik Onkoloji Komitesi.

Mayıs 2000                            Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Dergisi Dil Komisyonu.

Şubat 2001                             Türk Üroonkoloji Derneği.

Kasım 2006- Ocak 2007        Türk Üroloji Yeterlilik Kurulunda akademik atama ve yükseltme ile ilgili asgari kriterlerin belirlenmesi ve ile ilgili komisyon üyeliği.

Kasım 2006- Ocak 2007        Türk Üroloji Yeterlilik Kurulunda akademik atama ve yükseltmelerde resertifikasyon ile ilgili komisyon üyeliği.

Mart 2007- Mart 2010           Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Üyeliği.

15 Mart 2010-                        Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Üyeliği.

İdari Görev ve Sorumlulukları

Kasım 1998 – Ocak 2005      Kocaeli Üniversitesi Araştırma – Uygulama Hastanesi Başhekim

Yardımcısı.

1999-2005                              Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yapılanma Komisyonu Üyeliği (1999 Depremi sonrası Üniversite yapılanması ile ilgili olarak).

Diğer Bilgiler

Lisan                                      İngilizce.

Yayınlar                                  Ekteki listede belirtilmiştir.

Aile Durumu                            Evli. 24 yaşında bir erkek çocuk sahibi.

Bilimsel Yayın Listesi

(Prof. Dr. Özdal Dillioğlugil)

Not: Yayın listeleri basım tarihi sırasına göre düzenlenmiştir.

1- Türkçe Yayınlar

a) Kitap ve Kitap Bölümleri

1- Dillioğlugil Ö: Genitoüriner Kanserlerde Evrelendirme Prensipleri. Abbott Lab. Katkılarıyla Okur Ofset, Kocaeli, 2001.

2- Akdaş A, Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö: Metastatik mesane kanserinde tedavi. Mesane Tümörlerinde Tanı ve Tedavi Kitabı. Üroonkoloji Derneği Yayınları-1, s. 129-147, İstanbul, 2003.

3- Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö: Metastatik prostat kanserinde androjen hormon ablasyonu ve yan etkilerinin tedavisi. Prostat Kanseri Tanı ve Tedavi Kitabı. Üroonkoloji Derneği Yayınları-2, s. 153-185, İstanbul, 2004.

4- Akdaş A, Dillioğlugil Ö: Türkiyede üroonkolojinin gelişimi. Editörler: Erözenci NA, Ataus S: Prof. Dr.Vural Solok’a Armağan. S. 11-17, İstanbul, 2004.

5- Dillioğlugil Ö: Prostat kanseri: Epidemiyolojisi, etyolojisi, taraması, koruma ve risk faktörleri. TÜYK Sınavı I. Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı. s. 303-305, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa, 2004.

6- Dillioğlugil Ö: Tanı ve Evreleme: PSA, TRUSG, TRİB, MRG, Nomogramlar. TÜYK Sınavı II. Hazırlık  Kursu Ders Notları Kitabı. s. 90-94, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa, 29 Haziran-3 Temmuz 2005.

7- Gökalp A, Acar O, Özdamar S, Çulha M, Dillioğlugil Ö: Renal Fizyoloji ve Patofizyoloji. Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ: Campbell Üroloji Türkçe Tercümesi, Güneş Kitapevi, Ankara, Cilt 1, s. 167- 228, 2005.

8- Dillioğlugil Ö: Tanı ve Evreleme: PSA, TRUSG, TRİB, MRG, Nomogramlar. TÜYK Sınavı III. Hazırlık  Kursu Ders Notları Kitabı. s. 151-157, Patalya Thermal Resort, Ankara, 9-12 Kasım, 2006.

9- Dillioğlugil Ö, Çevik İ: Prostat Kanserinde Tanı ve Evrelendirme; Özen H, Türkeri L (Editörler): Üroonkoloji Kitabı, Cilt 1, s. 609-622, Ankara, 2007.

10- Akdaş A, Çevik İ, Dillioğlugil Ö: Metastatik prostat kanserinde hormonal tedavi; Özen H, Türkeri L (Editörler): Üroonkoloji Kitabı, Cilt 2, s. 863-880, Ankara, 2007.

 11- Dillioğlugil Ö: Prostat Kanserinde Tanı, Evreleme: PSA, TRİB, TRUS, MRG, Nomogramlar. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu IV. Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı, s.165-172, 4-7 Kasım 2007, Kartepe, Kocaeli.

12- Dillioğlugil Ö: BPH Moleküler Biyoloji, Etyoloji, Patofizyoloji ve Doğal Seyri, Tanı. Türk Üroloji Yeterlilik

Kurulu Sınavı V. Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı. S. 70-80, 12-16 Ekim (13 Ekim) 2008 Abant Palace Otel, Bolu.

13- Dillioğlugil Ö. BPH (Fizyopatoloji, Tanı). Türk Üroloji Derneği Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı. S. 255-260. 22-24 Ekim 2009, Patalya Oteli, Kızılcahamam, Ankara.

14- Dillioğlugil Ö. Prostat kanseri: Epidemiyoloji, etyoloji, tarama. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 7. Üroloji

Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu. 20-23 Ekim 2010, Başkent Öğretmenevi, Ankara (Ders Notları Kitabı s. 207-209).

15- Dillioğlugil Ö. Prostat kanserinde tanı ve evreleme. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 7. Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu. 20-23 Ekim 2010, Başkent Öğretmenevi, Ankara (Ders Notları Kitabı s.211-214).

16- Çevik İ, Dillioğlugil Ö: Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir?. Üroonkoloji Derneği Yayınları-2, İstanbul, 50-53, 2010.

b) Uzmanlık Tezi

1-Dillioglugil Ö: Mesanenin yüzeysel değişici epitel hücreli karsinomlarında c-erbB-2 onkogen protein ekspresyonu ve prognostik önemi, 1993 (Tez danışmanı Doç.Dr. Ferruh Şimşek).

c) Türkçe Makaleler

1-Ersev D, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Şimşek F, Akdaş A: Üriner sistemin endoskopik girişimlerinde  gentamisin profilaksisi. ANKEM 3(4): 578-583, 1989.

2-Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker Y, Türkeri L, Akdaş A: Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. Türk Üroloji Dergisi. 17(4): 351-353, 1992.

3-Akdaş A, Dillioğlugil Ö: Yüzeysel mesane tümörleri ve tedavi prensipleri. Mesane Tümörlerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Toplantı Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 28 Mayıs 1992, İstanbul.

4- Ersev D, Dillioğlugil Ö, Şimşek F, Kuyumcuoğlu U, Akdaş A: Alt üriner sistem enfeksiyonlu kadınlarda tek doz ofloksasin tedavisi. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3 (1-4): 322-324, 1992.

5-Dillioğlugil Ö, Scardino PT: Evrelere göre prostat kanserinde tedavi seçenekleri. Medikal Dergi. 102: 25-32, 1995.

6- Türkan S, Demirtaş M, Hamşioğlu Z, Özkürkçügil C, Dillioğlugil Ö: İnguinal herniorafi sırasında oluşan iatrojenik uzun segmentli üreter yaralanmasında ileal substitüsyon. Türk. Ürol. Der. 27 (1): 104-6, 2001.

7- Çevik İ, Çiçekler O, Dillioğlugil Ö: Metastatik böbrek tümörlerinde kemoterapi ve immünoterapi. Türkiye Klinikleri. 9: 16-23, 2005, Ankara.

8- Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Metastatik prostat kanserinde hormonal tedavi. Türkiye Klinikleri. 9: 62-70, 2005, Ankara.

9- Dillioğlugil Ö, Çal Ç: Testis tümörü. olgu sunumu Üroonkoloji bülteni Sayı 4, s. 20-23, Aralık 2005.

10- Lekili M, Dillioğlugil Ö: Böbrek tümörü. Üroonkoloji Bülteni, Sayı 3, s. 24-26, Eylül 2006. Olgu Sunumu.

11- Dillioğlugil Ö: Evre I Non-seminomatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Retroperitoneal Lenf Nodu Disseksiyonunun (RPLND) Hala Yeri Var mı? Kitapçık s. 62-67. Türk Üroloji Derneği 3. Bahar Toplantısı. 14-15 Aralık 2007, Hilton Oteli, İzmir.

12- Kuş E, Yıldız K, Dillioğlugil Ö: Böbrek hücreli karsinomda çekirdek derecesi ve evrenin sağkalımla ilişkisi.

Türk Patoloji Dergisi. 25(3): 71-77, 2009.

d) Türkçe Bildiriler

1-Ersev D, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Şimşek F, Akdaş A: Üriner sistemin endoskopik girişimlerinde gentamisin profilaksisi. 4. Ulusal ANKEM Kongresi, Bodrum, 9-12 Mayıs, 1989. Abstract no 114,  p.240, ANKEM dergisi, vol.3 no.2, 1989 (podium presentation).

2-Dillioğlugil Ö, Ersev D, Şimşek F, Gürmen N, Akdaş A: Kronik prostatitte transrektal ultrasonografi. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Kemer / Antalya, 23-27 Ekim, 1989. Türk Üroloji Derneği Kongre Özel Kitabı s.52 (podium presentation).

3-Ersev D, Dillioğlugil Ö, Şimşek F, Akdaş A: Alt üriner sistem infeksiyonunda tek doz ofloksasin. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Kemer / Antalya (Türk Üroloji Derneği Kongre Özel Kitabı s.145) (poster presentation).

4-Ersev D, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Şimşek F, Akdaş A: Transuretral prostatektomide gentamisin profilaksisi. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, 23-27 Ekim 1989. Kemer / Antalya (Türk Üroloji Derneği Kongre Özel Kitabı s. 150) (podium presentation).

5-İlker NY, Dillioğlugil Ö, Türkeri L, Şimşek F, Akdaş A: Üreteroskopinin tanı ve tedavide yeri. 11.Ulusal Üroloji Kongresi, 14-18 Ekim, 1991, Side / Antalya (Türk Üroloji Derneği Kongre Özel Kitabı s. 33 (podium presentation).

6- Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Türkeri L, Akdaş A: Vezikoureteral reflünün endoskopik tedavisi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, 14-18 Ekim 1991 Side / Antalya (Türk Üroloji Derneği Kongre Özel Kitabı s. 262) (poster presentation).

7-Akdaş A, Dillioğlugil Ö: Yüzeysel mesane tümörleri ve tedavi prensipleri. Mesane Tümörlerinin  Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 28 Mayıs 1992. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, (podium presentation).

8-Akdaş A, Türkeri L, Başaran M, Dillioğlugil Ö, Küllü S, Ekicioğlu G: Mesanenin değişici epitel hücreli kanserlerinde flow sitometrik deoksiribonukleik asit çalışması. 12. Türk Üroloji Kongresi. 27 – 30  Eylül 1992, Nevşehir (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 88) (podium presentation).

9-Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Akdaş A: Çesitli ürolojik patolojilerde vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 12. Türk Üroloji Kongresi. 27 – 30 Eylül 1992, Nevşehir (Türk Üroloji Dergisi     Kongre Özel Kitabı s. 108) (video).

10-Ataizi Ç, Alican Y, Dillioğlugil Ö, Başaran M, Ekicioğlu G, İlker Y, Küllü S, Akdaş A: Mesane transisyonel hücreli karsinomunda DNA flow sitometri ve AgNOR sayımlarının değerlendirilmesi. 10. Ulusal Patoloji Kongresi, 3 – 7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs (Abstract kitabı s. 10-11).

11- Şimşek F, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Vezikoüreteral reflü nedeniyle takip edilen hastalarda    intravenoz ürografi ile böbrek ultrasonografisinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi.25-28 Ekim, 1993, (Abst. No. 702), İstanbul, Turkiye.

12- Özgür HT, Peirovi F, Biren T, Dillioğlugil Ö, Gürmen N, Akdaş A: Kronik prostatittte transrektal ultrasonografinin yeri. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi.25-28 Ekim, 1993, (Abst. No. 709),  İstanbul, Türkiye.

13- Türkeri L, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, Gürmen N, Küllü S, Akdaş A: Rektal tuşede şüpheli nodül bulunan hastalarda transrektal ultrason ve parmak eşliğinde alınan biyopsilerin karşılaştırılması. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi.25-28 Ekim, 1993, (Abst. No. 710), İstanbul, Türkiye.

14- Şimşek F, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, Akdaş A: Komplet üreter duplikasyonuna bağlı vezikoureteral reflünün tedavisinde endoskopik teflon enjeksiyonu. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım 1993, Mudanya, Türkiye.

15- Şimşek F, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, Akdaş A: Primer vezikoüreteral reflünün endoskopik subureterik teflon enjeksiyonu ile tedavisi. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım 1993, Mudanya, Türkiye.

16- Akdaş A, Tarcan T, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Gürmen N, İlker Y: Serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri 10 ng/ml’den az olgularda PSA dansitesinin değeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım, 1994, (Abst. No. 161) Antalya, Türkiye.

17-  Özkürkçügil C, Turkan S, Çulha M, Eralp M, Kavur A, Dillioğlugil Ö: Mesane kanseri tanısında mesane yıkantı sitolojisinin idrar sitolojisine olan üstünlüğü. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25 – 29 Ekim 1998, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi   Kongre Özel Kitabı s. 14) (Abstract No. P 19, Poster).

18-  Acar O, Demirtaş M, Çulha M, Dillioğlugil Ö, Vural P, Gökalp A: Üriner rekonstrüksiyonda gastrik segment kullanımı ve selektif antral vagatominin gastrik segmentten asit salınımına etkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5 – 10 Ekim 2002, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 50) ( O 87, Podium).

19-  Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: İntrarektal lidokain analjesinin transrektal prostat biopsisindeki yeri: Prospektif randomize çalışma. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5 – 10 Ekim 2002, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 108) ( P 64, Poster).

20-  Soylu AG, Çimen K, Demirel D, Müezzinoğlu B, Acar YO, Dillioğlugil Ö: Benign prostat hiperplazisi komponentlerinin serbest ve total prostat spesifik antijen üzerine etkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5 – 10 Ekim 2002, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 120) ( p 89, Poster).

21-  Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Komplike olmayan üreteroskopilerde stent gereklimidir? 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5 – 10 Ekim 2002, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 131) ( P 111, Poster).

22-  Kömür O, Özkan L, Müezzinoğlu B, Acar O, Dillioğlugil Ö, Gökalp A: DEHC mesane tümörlerinde lateromontanal prostatik uretra biopsilerinin önemi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5 – 10 Ekim 2002,       Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 247) ( P 342, Poster).

23-  Özveri H, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Kemik Metastazı olan ve maksimum androjen blokajı uygulanan prostat kanserli hastalarda kemik mineral yoğunluğu kaybı üzerine zoledronik asitin etkileri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 – 7 Ekim 2004, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 184) ( P 210, Poster).

24-  Çevik İ, Özveri H, Gürel M, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Hormon Rezistan Prostat Kanserinde Docetaksel + Estramustine tedavisi: Ön rapor. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 289) ( SP 29, Poster).

25-  Kuzey T, Acar O, Özkan L Müezzinoğlu B, Dillioğlugil Ö: Yüzeysel mesane tümörlü hastalarda tek doz       mitomisin-c instillasyonunun etkinliği. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 – 7 Ekim 2004, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 278) ( SP 8, Poster).

26-  Özkan L, Acar O, Müezzinoğlu B, Dillioğlugil Ö, Gökalp A: Radikal sistektomi spesimenlerinde prostatta insidental malinite varlığının önemi: Prostat apeksini korumak ne kadar güvenli? 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 – 7 Ekim 2004, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 279) ( SP 10, Poster).

27-  Taneri C, Çalışkan M, Özkan L, Müezzinoğlu B, Acar O, Dillioğlugil Ö: Altı örnek ilk prostat biopsilerinde yüksek dereceli PIN tespit edilen hastaların 14 örnek re-biyopsi sonuçları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2–7 Ekim 2004, Antalya, (Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Kitabı s. 285) ( SP 21, Poster).

28-  Çalışkan B, Turan G, Dillioğlugil Ö, Yıldız K, Acar O, Erçin A, Gökalp A: Böbrek hücreli karsinomlarda klinik evre, patolojik evre ve çekirdek derecesinin sağ-kalım ile ilişkisi. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu (Onkolojik Patoloji), 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, s 385 (Bildiri No. 390).

29- Acar O, Çalışkan B, Mutlu, M, Dillioğlugil Ö: Prostat kanseri tanısında hipoekoik alanlardan ek biyopsi alınması gerekli mi? 6-12 kadran biyopsilerin farkı. Türk Üroloji Derneği Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Sungate Port Royal Hotel, Antalya. s. 46 (Sözlü Bildiri No. S70).

30- Dillioğlugil Ö, Acar O, Özkan L, Taneri C: Parsiyel nefrektomi defektini kapatmada nefron koruyucu lipokortikoplasti tekniği. Türk Üroloji Derneği Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Sungate Port Royal Hotel, Antalya. s. 255 (Poster Bildiri No. P251).

31- Çalışkan M, Özkan L, Müezzinoğlu B, Acar O, Dillioğlugil Ö, Gökalp A: Prostat biyopsilerinden radikal prostatektomi T evrelerini kestirmek güvenli midir? Altı kadran standart biyopsiler ile sekiz üstü biyopsi stratejilerinin karşılaştırması. Türk Üroloji Derneği Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Sungate Port Royal Hotel, Antalya. s. 346 (Poster Bildiri No. P392).

32- Acar O, Taneri C, Sarıbacak A, Dillioğlugil Ö: Uzun segmentli üreter darlığının appendix vermiformis ototransplantasyonu ile substitüsyonu. Türk Üroloji Derneği Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Sungate Port Royal Hotel, Antalya. s. 411 (Video Bildiri No. V72)

33- Yıldız K, Dillioğlugil Ö, Çalışkan S, Garip T.: Böbrek tümörünü taklit eden tiroid karsinomu metastazı. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Bildiri Kitabı s. 235. 25-29 Ekim 2008, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek, Antalya (P-459).

34- Özkan TA, Çalışkan M, Müezzinoğlu B, Acar A, Dillioğlugil Ö: Aktif izlem kriterlerine uyan radikal prostatektomi geçirmiş hastaların patolojik özellikleri. Türk Üroloji Derneği 20. Kongresi. 1-6 Kasım 2008, Susesi Otel, Antalya (poster 318, s. 317).

35- Aslan G, Yaşar H, Esen A, Dillioğlugil Ö: Erkeklerde radikal sistektomi operasyonlarında Foley kateter askısı yardımı ile yan pediküllerin eksizyonu: video sunum. Türk Üroloji Derneği 20. Kongresi. 1-6 Kasım 2008, Susesi Otel, Antalya.(video 65, s. 389).

36- Dillioğlugil MÖ., Demir CG, Müezzinoğlu B, Yılmaz H, Gülecen T, Özkan TA, Dillioğlugil Ö: ‘Prostat Kanserli Hastalarda Malondialdehit, Nitrik oksit, Prostat-Spesifik Antijen ve Patolojik Evreler Arasındaki İlişki’ 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim, İstanbul (2009).

37- Özkan TA, Üstüner M, Özkan L, Yılmaz H, Müezzinoğlu B, Dillioğlugil Ö: Lokalize prostat kanserinde aktif izlem yapılan hastalarda ilerleme durumu. s. 273. 9. Ankara Üroonkoloji Kursu, 4-8 Kasım 2009, Sheraton Oteli, Ankara (P092).

38- Yıldız K, Özkan TA, Kuş E, Dillioğlugil Ö: Böbrek Hücreli Karsinomlarda İkili Derecelendirme Rapor Edilmeli mi? S. 290. 9. Ankara Üroonkoloji Kursu, 4-8 Kasım 2009, Sheraton Oteli, Ankara (P107).

39- Özkan TA, Gülecen T, Turan M, Yılmaz H, Yıldız K, Dillioğlugil Ö: Parsiyel nefrektomide cerrahi sınır değerlendirmesi için yöntem önerisi. S. 288. 9. Ankara Üroonkoloji Kursu, 4-8 Kasım 2009, Sheraton Oteli, Ankara.(P105).

40- Özkan TA, Özkan L, Gülecen T, Sarıbacak A, Dillioğlugil Ö: Renal hücreli karsinomda Ca15-3 ile Ca19-9’un diagnostik önemi. S. 131. 9. Ankara Üroonkoloji Kursu, 4-8 Kasım 2009, Sheraton Oteli, Ankara. (S28).

41- Ayaz İO, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Prostat apeksinde periprostatik lidokain enjeksiyonu uygulamasının standart prostat-seminal vezikül infiltrasyon anestezisine üstünlüğü var mı? Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (s. 246, p270, poster bildiri).

42- Ayaz İO, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Lokal ileri evre prostat kanseri tedavisinde bifosfonatların etkisi. Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (s. 261, p294, poster bildiri).

43- Ayaz İO, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A, Siegel Y: İmpakte üreter taşlarında komplikasyon gelişmeyen üreteroskopi sonrası stent konulmasının rolü. Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (s. 300, p366, poster bildiri).

2-  İngilizce Yayınlar

a) Kitap Bölümleri

1- Dillioğlugil Ö, Scardino PT: Prostate Cancer. In: Fischer DS ed.: Follow-up of Cancer: a handbook for  physicians, 4th ed. 1996, Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, p.64.

2-Trump DL, Shipley WU, Dillioğlugil Ö, Scardino PT: Neoplasms of the Prostate. In: Holland JF, Frei E, Bast RC, Kufe DW, Morton DL, Weichselbaum RR eds.: Cancer Medicine, 4th ed., Baltimore, MD, Williams& Wilkins, Chapter 126, pp. 2125 – 2164, 1996.

b) İngilizce Makaleler

1-İlker NY, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: The cost and availability of therapeutic options in advanced prostate carcinoma in Turkey. Int. Urol. Nephrol. 24(2): 155-157, 1992.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1624259

2-Ersev D, Dillioğlugil Ö, İlker Y, Şimşek F, Akdaş A: Efficacy of prophylactic gentamicin use in  postoperative urinary tract infections after endoscopic procedures of the urinary tract. Urol. Int. 48: 401-403, 1992.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1413302

3-Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Akdaş A: Single dose ofloxacin treatment in women with dysuria and frequency. Int. Urol. Nephrol. 25(3): 249-254, 1993.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8225825

4-Akdaş A, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: Impact of prostate-specific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma; preliminary results. Eur. Urol. 25: 299-303, 1994.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7519992

5-İlker Y, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, Türkeri L, Akdaş A: The role of ureteroscopy as a diagnostic and therapeutic tool in various indications. Int. Urol. Nephrol. 26: 647-654, 1994.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7759200

6-  Akdaş A, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: Role of prostate specific antigen density (PSAD) in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma. In Murphy G, Khoury S, Chatelain C, and Denis L eds: Proceedings of the 4th International Symposium on Recent Advances in Urological Cancer Diagnosis and Treatment, Paris, France, pp 93-98, June 22-24, 1994.

7-  Dillioğlugil Ö, Scardino PT: Treatment options in prostate cancer stage by stage. Marm. Med. J. 6 (1): 43-54, 1995.

8- Slawin KM, Ohori M, Dillioglugil Ö, Scardino PT: Screening for prostate cancer: an analysis of the early experience. CA-Cancer J Clin. 45:134-147, 1995.

http://caonline.amcancersoc.org/cgi/reprint/45/3/134

8-  Dillioglugil Ö, Miles BJ, Scardino PT: Current controversies in the management of localized prostate cancer.  Eur. Urol. 28: 85-101, 1995.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529748

10- Çelikel Ç, Dillioğlugil Ö, Türkeri LN, Başaran M, Yalçıner A, Küllü S, Akdaş A: Flow cytometric DNA studies and AgNOR counts in patients with transitional cell carcinoma of the bladder. Eur. Urol. 28: 152-157, 1995.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529742

11- Leibman BD, Dillioğlugil Ö, Wheeler TM, Scardino PT: Distant metastasis after radical prostatectomy in patients without an elevated serum prostate specific antigen level. Cancer. 76: 2530-2534, 1995.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8625081

12-  Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker Y, Akdaş A: Correction of primary and secondary vesicoureteral reflux by subureteric teflon injection. Int. Urol. Nephrol. 27: 51-56, 1995.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7615371

13-  Slawin KM, Ohori M, Dillioğlugil Ö, Scardino PT: Screening for prostate cancer: an analysis of the early experience. Extended Abstract. Urol. Digest. Jan-Feb. 1996.

14- İlker Y., Türkeri L., Dillioğlugil Ö., Akdaş A.: Spontaneous fracture of indwelling ureteral stents in patients treated with extracorporeal shock wave lithotripsy: Two case reports. International Urology and Nephrology. 28(1): 15-19,1996

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8738614

15- Rogers E, Gürpınar T, Dillioğlugil Ö, Kattan MW, Goad JR, Seale-Hawkins C, Carlton CE, Jr., Scardino PT, Griffith DP: The role of digital rectal examination, biopsy Gleason sum, and PSA in selecting patients who require pelvic lymph node dissections for prostate cancer. Brit. J. Urol. 78: 419-425, 1996.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8881954

16- Dillioğlugil Ö, Leibman BD, Kattan MW, Seale-Hawkins C, Wheeler TM, Scardino PT: Hazard rates for             progression after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer.  Urology. 50: 93-99, 1997. Makale Sayfası

17- Dillioğlugil Ö, Leibman BD, Leibman NS, Kattan MW, Rosas AL, and Scardino PT: Risk factors for complications and morbidity after radical retropubic prostatectomy. J. Urol. 157: 1760-1767, 1997 (May). Makale Sayfası

18- Wheeler TM, Dillioğlugil Ö, Kattan MW, Arakawa A, Song SS,  Suyama K, Ohori M, Scardino PT: Clinical and pathologic significance of the level and extent of capsular invasion in clinical stage T1-2 prostate cancer. Hum. Pathol. 29 (8): 856-62, 1998.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9712429

19- Leibman BD, Dillioglugil Ö, Scardino PT, Abbas F, Rogers E, Wolfinger RD, Kattan MW: Prostate specific antigen doubling times are similar in patients with recurrence after radical prostatectomy or radiotherapy: a novel analysis. J. Clin. Oncol. 16 (6): 2267-71, 1998. http://jco.ascopubs.org/content/16/6/2267.abstract

20- Leibman BD, Dillioğlugil Ö, Abbas F, Tanlı S, Kattan MW, and Scardino PT: Impact of clinical pathway on radical retropubic prostatectomy. Urology, 52 (1): 94-9, 1998. Makale Sayfası

21- Thaller C, Shalev M, Frolov A, Eichele G, Thompson TC, Williams RH, Dillioğlugil Ö, Kadmon D: Fenretinide therapy in prostate cancer: effects on tissue and serum retinoid concentration. J Clin. Oncol. 18 (22):  3804-8, 2000.

http://jco.ascopubs.org/content/18/22/3804.full.pdf+html

22- Gürbüz YS, Müezzinoğlu B, Çimen K, Dillioğlugil Ö: Synchronous occurence of bladder carcinosarcoma and testicular seminoma. Int. J. Urol (Australia). 8 (7): 404-7, 2001. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1442-2042.2001.00322.x/pdf

23- Müezzinoğlu B, Gürbüz Y, Dillioğlugil Ö: Intraepithelial lipofuschin pigment (Melanosis) in prostate gland: a study of 186 prostate biopsies. J. Urol. Pathol. 13: 1-7, 2001.

24- Cevik I, Özveri H, Dillioğlugil Ö, and Akdaş A: Lack of effect of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal prosate biopsy: a randomized prospective study. Eur. Urol. 42: 217-220, 2002. Makale Sayfası

25- Özveri H, Çevik I, Dillioğlugil Ö, and Akdaş A: Transrectal periprostatic lidocaine injection anesthesia for transrectal prostate biopsy: a prospective study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases.6: 311-314, 2003.

http://www.nature.com/pcan/journal/v6/n4/pdf/4500669a.pdf

26- Çorapçıoğlu F, Dillioğlugil Ö, Sarper N, Akansel G, Çalışkan M, and Arısoy E: Spinal cord compression and lung metastasis of Wilms’ tumor in a pregnant adolescent. Urology. 64(4): 807-810, 2004. Makale Sayfası

27- Özkürkçügil C, Güvenç BH, Dillioğlugil Ö: First report of overactive detrusor in association with hypospadias detected by urodynamic screening. Neurourol. Urodynam. 24: 77-80, 2005. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.20072/pdf

28- Dillioğlugil MO, Kır HM, Gulkac MD, Kanlı AO, Özdoğan HK, Acar O, Dillioğlugil Ö: Protective effects of increasing vitamin E and A doses on Cisplatin-induced oxidative damage to kidney tissue in rats. Urol. Int. 75: 340 – 344, 2005. Makale Sayfası

29- Cevik I, Dillioğlugil O, Zisman A, Akdas A: Combined “periprostatic and periapical” local anesthesia is not superior to “periprostatic” anesthesia alone in reducing pain during Tru-Cut prostate biopsy. Urology. 68(6):1215-1219, 2006. Makale Sayfası

30-Cevik I, Dillioglugil O, Ozveri H, Akdas A.: Asymptomatic retained surgical gauze towel diagnosed 32 years after nephrectomy. Int Urol Nephrol. 40(4):885-8, 2008. http://www.springerlink.com/content/t7167840uv612065/fulltext.pdf

31- Ural E, Kilic T, Kahraman G, Dillioglugil O, Ural D, Komsuoglu B.: Multivessel variant angina after a radical nephrectomy operation. Can J Cardiol. 24(6):e36-7, 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2643202/pdf/cjc24e36.pdf

32- Işken T, Alagoz S, Unal C, Onyedi M, Utkan Z, Dillioglugil O.: A new technique for reconstruction of the avulsed scrotum: the ‘3D- prefabricated omental flap’. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 62(3):410-2, 2009. Makale Sayfası

33- Türkeri L, Tanıdır Y, Çal Ç, Özen H, Şahin H: Comparison of the Efficacy of Single or Double Intravesical Epirubicin Instillation in the Early Postoperative Period to Prevent Recurrences in Non-Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder: Prospective, Randomized Multicenter Study.  Urol Int 2010;85:261-265 (DOI: 10.1159/000300571)

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=000300571&Ausgabe=254658&ProduktNr=224282&filename=000300571.pdf

34- Cevik İ, Dillioğlugil O, Akdas A, Siegel Y.: Is Stent Placement Necessary after Uncomplicated Ureteroscopy for Removal of Impacted Ureteral Stones?  J Endourology, 24 (8):1263-7): 2010. http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/end.2009.0153

35- Dillioglugil MOKir HMDemir CIlbay GSahin DDillioglugil OBambal GMekik HAtes N. Effect of pentylenetetrazole and sound stimulation induced single and repeated convulsive seizures on the MDA, GSH and NO levels, and SOD activities in rat liver and kidney tissues. Brain. Res. Bull. 2010 Nov 20;83 (6):356-9. Epub 2010 Sep 19.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6SYT-5125R34-1&_user=736726&_coverDate=11/20/2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000040919&_version=1&_urlVersion=0&_userid=736726&md5=fb70f0833a3a8bc0417e2c46842296cb&searchtype=a

 

35. Ozkan L, Saribacak A, Taneri C, Ozkurkcugil C, Cevik I, Dillioglugil O. A new technique-“lipocorticoplasty”-for the closure of partial nephrectomy defects and its comparison with the standard technique. Int Urol Nephrol. 2011 Feb 20. [Epub ahead of print]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21336960

c) İngilizce Bildiriler

1-Ersev D, Dillioğlugil Ö, İlker NY, Şimşek F, Akdaş A: Gentamicin prophylaxis in endoscopic procedures  of the urinary tract. 25th Anniversary Congress “New Trends in Urology”. Nijmegen, September 13-  16, 1989 (abstract book p.94) (poster).

2-Ersev D, Dillioğlugil Ö, Şimşek F, Akdaş A: Single dose ofloxacin administration in the treatment of women with dysuria and frequency. 9th Congress of EAU. Amsterdam, June 13 – 16, 1990 (poster).

3-Dillioğlugil Ö, Güran S, Akdaş A: Transrectal ultrasonography in chronic prostatitis. 3rd International Congress on Medical Ultrasound and International Refresher Courses. İstanbul / Turkey, April 12 – 15, 1992 (podium presentation).

4-Şimşek F, Dillioğlugil Ö, İlker Y, Akdaş A: Endoscopic treatment of vesicoureteric reflux in various urologic problems. 10th EAU Congress, Genoa / Italy, July 22 – 25, 1992 (video).

5-Ataizi Ç, Alican Y, Dillioğlugil Ö, Başaran M, Ekicioğlu G, İlker Y, Küllü S, Akdaş A: Flowcytometric deoxyribonucleic acid studies and AgNOR counts in patients with transitional cell carcinoma of the bladder. European Society for Urological Oncology and Endocrinology. 9th Congress, Trento / Italy, Ocober 29 – 31, 1992. Urol. Res. 20(6): 429, 1992, Abst. No. 63 (poster).

6-Dillioğlugil Ö, Şimşek F, Ekicioğlu G, Küllü S, Akdaş A: c-erbB-2, p53 expression in superficial bladder  cancer: impact on prognosis. The British association of Urological Surgeons Annual Meeting, Harrogate / London – England, June 22 – 25, 1993 (poster).

7-  Şimşek F, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, İlker Y, Akdaş A: Correction of primary and secondary vesicoureteral reflux by subureteric teflon injection. Third Mediterrenean Congress of Urology,    Istanbul, Turkey, June 30-July 3, 1993, (Abst No. 106).

8-  İlker Y, Dillioğlugil Ö, Alican Y, Tarcan T, Akdaş A: The role of Ofloxacin prophylaxis in extracorporeal shock wave lithotripsy. Third Mediterrenean Congress of Urology, Istanbul, Turkey, June 30-July 3, 1993, (Abst No. 7).

9- Akdaş A, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: The impact of prostate specific antigen in benign prostatic Hyperplasia and prostate carcinoma. The prostate, advances in pathophysiology, diagnosis and Treatment of benign and malignant diseases. Erice, Italy, 17-24 November, 1993.

10- Akdaş A, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: Role of prostate specific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma. The prostate, advances in pathophysiology, diagnosis and treatment of benign and malignant diseases. Erice, Italy, 17-24 November, 1993.

11- İlker NY, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Sclerotherapy of hydroceles with talc injection. 11th EAU Congress,  Berlin / Germany, July 13 – 16, 1994, Abstr. No. 507, p.265 (poster).

12- Akdaş A, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, Gürmen N, İlker Y: The impact of prostate specific antigen density (PSAD) in predicting prostate cancer (PCA) when serum prostate specific antigen (PSA) levels are less than 10 ng/ml. 11th EAU Congress, Berlin / Germany, July 13 – 16, 1994, Abstr. No. 292, p.153 (poster).

13- Türkeri L, Dillioğlugil Ö, Tarcan T, Gürmen N, Küllü S, Akdaş A: Transrectal ultrasonography (TRUS)  versus digital guided prostate biopsies on patients with palpable lesions on digital rectal examination   (DRE) suggesting prostate cancer (PCA). The 7th Congress of World Federation for Ultrasound in      Medicine and Biology, Sapporo, Hokkaido, Japan , July 17-22, 1994, (Abst. No. 6-4-K).

14- Şimşek F, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Gürmen N, Akdaş A: No superiority of intravenous urography (IVU) over renal ultrasonography (US) in the diagnosis and follow-up of patients with vesicoureteral reflux    (VUR). The 7th Congress of World Federation for  Ultrasound in Medicine and Biology, Sapporo,   Hokkaido, Japan , July 17-22, 1994, (Abst. No. 6-5-7).

15-Dillioğlugil Ö, Küllü S, Akdaş A: c-erbB-2, EGFr and p53 expression in superficial bladder cancer: impact  on prognosis. 23rd Congress of Societe Internationale D’Urologie, Sydney / Australia, September 18 – 22, 1994, Abst. No. 498 (poster).

16-Dillioğlugil Ö, Leibman BD, Kattan M, Seale-Hawkins C, Scardino PT: Hazard rates, for progression, determined by PSA after radical prostatectomy for T1-2 prostate cancer. AUA 90th Annual Meeting,  Las Vegas / USA, April 23-28, 1995 (podium presentation). 153: 391A (Abst. No: 649), 1995.

17-Leibman BD, Dillioğlugil Ö, Wheeler TM, Scardino PT: Distant metastasis after radical prostatectomy without an elevated serum prostate specific antigen. Texas Urological Society Annual Meeting, Corpus Christi / Texas, USA, June 8-10, 1995 (podium presentation).

18-Kattan MW, Edwards JC, Dillioğlugil Ö, Arakawa A, Wheeler TM, Scardino PT: Three-dimensional    reconstruction of the prostate for the foundation of an algorithm for the number, direction, and location of needle biopsies in prostate cancer. The Baylor SPORE in Prostate Cancer and the Matsunaga Conte Prostate Cancer Research Center, Baylor College of Medicine 1995 Research Seminar, June 30, 1995.

19- Scardino PT, Kattan MW, Wheeler TM, Goto Y, Song S, Eastham J, Dillioğlugil Ö, Slawin K, Thompson TC: The problem of prostate cancer from a clinical perspective. The Baylor SPORE in Prostate Cancer and the Matsunaga Conte Prostate Cancer Research Center, Baylor College of   Medicine 1995 Research Seminar, June 30, 1995.

20- Dillioğlugil Ö, Leibman BD, Kattan MW, Scardino PT: Comparative long-term outcomes after various  treatment strategies for T1-2 prostate cancer: A hazard rate analysis. AUA 91st Annual Meeting,    Orlando/USA, May 4-9, 1996 (Poster Presentation).   J.Urol. 155: 558A (Abst. No: 988), 1996.

21- Arakawa A, Dillioğlugil Ö, Ohori M, Wheeler TM, Scardino PT: Clinical and pathologic significance of         the extent and level of extracapsular extension (ECE) in stage T1-2 prostate cancer. AUA 91st Annual Meeting, Orlando / USA, May 4-9, 1996 (Poster Presentation). J. Urol. 155: 419A (Abst.No: 433), 1996.

22- Leibman BD, Dillioğlugil Ö, Rogers E, Kattan MW, Seale-Hawkins C, Wolfinger R, Scardino PT:   Analyzing PSA trends in recurrent patients after radical prostatectomy (RP) and radiotherapy (XRT): a novel analysis. AUA 91st Annual Meeting, Orlando / USA, May 4-9, 1996 (Poster Presentation). J. Urol. 155: 698A (Abst. No: 1550) 1996.

23- DeConcini DT, Dillioğlugil Ö, Stapleton AMF, Kattan MW, Scardino PT: Is deferred definitive therapy a reasonable management strategy for clinically localized prostate cancer? AUA 91st Annual  Meeting, Orlando / USA, May 4-9, 1996 (Poster Presentation). J. Urol. 155: 649A (Abst. No: 1351), 1996.

24- Rogers E, Gürpınar T, Dillioğlugil Ö, Kattan MW, Goad JR, Seale-Hawkins C, Carlton CE, Scardino PT,             Griffith DP: The role of digital rectal examination (DRE), biopsy Gleason score and preoperative PSA in selecting patients who require pelvic lymph node dissection for prostate cancer. AUA 91st Annual Meeting, Orlando / USA, May 4-9, 1996 (Podium Presentation). J. Urol. 155: 488A (Abst No 710) 1996.

25- Dillioğlugil Ö, Leibman BD, Leibman NS, Kattan MW, Rosas A, Scardino PT: Perioperative    complications of contemporary radical retropubic prostatectomy. XIIth Congress of the European    Association of Urology, Paris / France, Sept. 1-4, 1996 (Poster Presentation) Eur. Urol. 30( Suppl 2): 117 (Abst. No: 401), 1996.

26- Leibman BD, Dillioğlugil Ö, Tanlı S, Kattan MW, Scardino PT: Impact of a clinical pathway (CP) for radical retropubic prostatectomy (RRP) on length of stay and hospital charges. AUA South Central Section 75th Annual Meeting, Vail, Colorado, Sept. 7 – 11, 1996 (Abstract no 70).

27- Leibman BD, Abbas F, Tanlı S, Dillioğlugil Ö, Kattan MW, Scardino PT: Clinical Pathway (CP) for radical retropubic prostatectomy (RRP): Experience of 24 surgeons with 668 cases. AUA South Central Section 76th Annual Meeting, Sothmpton Princess, Bermuda, Nov. 8 – 12, 1997, (Abstract No. 80).

28- Gürbüz, YS., Müezzinoğlu B, Çimen K, Dillioğlugil Ö: Syncroneous Occurence of Urinary Bladder  Carcinosarcoma and Testicular Seminoma, 17th European Congress of Pathology, Barcelona, Virchows Archive, Vol. 435, 326, Springer Berlin, 1999.

29- Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Lack of effect of intrarectal lidocaine for pain control during  transrectal biopsy: a randomized prospective study. 26th Congress of SIU. 8-12 September, Stockholm.   BJU. 90 (Suppl. 2): P. 2.4.08., 2002.

30- Özveri H, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: does periprostatik lidocain injection at prostatic apex make  difference over standard prostate-vesicular infiltration anesthesia?: a prospective randomized study. 7th seminar of the International Cooperative Study of Diagnostic Ultrasound and Prostate Cancer. (Abst. No 20) June 3-4, Tokyo, Japan 2004.

31- Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Stenting is not necessary following ureteroscopy for impacted ureteral stones. 23rd World Congress on Endourology and SWL, 21st Basic Research Symposium, August 23-26, Amsterdam, The Netherlands, (Abst. No MP 23-03), 2005.

32- Acar O, Dillioğlugil Ö: Costeffectiveness in the extraperitoneal laparoscopic surgery. European Society of Urological Technology (ESUT) and 8th Mediterranean Video Endoscopic Urology Workshop, 12-16 Nisan 2006, Antalya (Video bildiri).

33- Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A, Siegel Y: The role of stents following uncomplicated ureteroscopy for impacted Stones. 20th World Congress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium. March 21-24 Berlin, Germany, 2007. AM07-1436.

34- Kuş E, Gürbüz Y, Erçin C, İnan N, Dillioğlugil Ö: A case of pararenal retroperitoneal castleman disease: incidentally detected as an adrenal gland mass. Virchows Archiv 451(2): PP4-300, 2007. (PP4-300) kongre ?

35- Dillioglugil M.O.,  Demir CG,  Yildiz K,  Gulecen T,  Ozkan TA,  Yilmaz H,  Kir HM, Dillioglugil O:” Tissue Malondialdehyde, Nitric Oxide, Glutathione Levels And Superoxide Dismutase Activities Of Patients With Bladder Cancer”, 18th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 7-11 June, Innsbruck-AUSTRIA, (2009).

36- Akdaş A, Cevik I, Dillioglugil O: The Impact Of Biphosphonate Treatment In Nonmetastatic Geriatric Prostate Cancer. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 18, 2008Orlando,Florida.

37- Cevik I, Dillioglugil O, Akdaş A: The Impact Of Zoledronic Acid Treatment In Geriatric Prostate Cancer Patients. Geriatric Urological Society Annual Meeting April 26, 2009Chicago,Illinois.

38- Cevik I, Dillioglugil O, Akdaş A: Size of the transrectal ultrasound probe makes no difference in pain perception during trus-bx under adequate local anesthesia. 9th International Prostate Forum 2009, 8-10 October 2009, İzmir-Turkey.

39- Yildiz K, Ozkan TA, Ozkan L, Kus E, Dillioglugil O: Should renal cell carcinoma histology be reported like Gleason Scoring? 25th EAU Congress,Barcelona, 16-20, April, 2010, Eur. Urol. Suppl. 9(2): abst. no. 297, 2010.

40- Godoy G, vonBodman C, Chade D, Vora K, Dillioglugil O, Eastham J, Scardino P, Laudone V: Lymph node yield using the standard lymph node dissection during radical prostatectomy. AUA Annual Meeting. 29 May-3 June, 2010.SanFrancisco,CA, J. Urol. 183: 757, 2010 (Abst. No: 1949).

41- Ozkan TA, Ustuner M, Ozkan L, Sarıbacak A, Yılmaz H, Muezzinoglu B, Dillioglugil O: Progression of patients with localized prostate cancer in active surveillance. European Association of Urology 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, İstanbul, Turkey. Eur. Url. Suppl. 9(6): 563, 2010 (s. 14, Poster Session 1).

42- Ozkan TA, Ozkan L, Gulecen T, Ciftci S, Sarıbacak A, Ustuner M, Dilioglugil O: The diagnostic role of CA15-3 and CA19-9 inrenal cell carcinoma. European Association of Urology 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, İstanbul, Turkey. Eur. Url. Suppl. 9(6): 591, 2010 (s. 135, Poster Session 7).

43- Ozkan TA, Ozkan L, Yılmaz H, Gulecen T, Ciftci S, Ustuner M, Yıldız K, Dillioglugil O: The proposal of a new method to eliminate tumor bed biopsy in the determination of surgical margins at partial nephrectomy. European Association of Urology 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, İstanbul, Turkey. Eur. Url. Suppl. 9(6): 591, 2010 (s. 136, Poster Session 7).

44- Cevik I, Dillioglugil O, Akdaş A. The new subdivision of Urology in Turkey: Geriatric Urology. Geriatric Urological Society Annual Meeting, AUA May 28, 2010 San Francisco,California.

3- Davetli Sunular (Türkçe-İngilizce)

1-  Dillioğlugil Ö: Radikal prostatektominin lokalize prostat kanseri tedavisindeki yeri. 12. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan 1997, Belek- Antalya, Türkiye.

2- Dillioğlugil Ö: TNM. Türk Üroloji Derneği Ürolojik Onkoloji Çalışma Grubu Toplantısı, 4 Aralık 1998, Hilton Oteli, İstanbul.

3- Dillioğlugil Ö: Prostat kanserinin cerrahi tedavisinin çeşitli yönleri. Türk Üroloji Derneği bilimsel toplantısı. 20 Mart 2002, The Marmara Oteli, İstanbul.

4- Dillioğlugil Ö: Mesane kanserlerinde idrarda tümör belirteçleri. Çukurova Üroloji Derneği ve Üroonkoloji  Derneği Ortak Bilimsel Toplantısı. 6 Aralık 2003, Seyhan Otel, Adana.

5- Dillioğlugil Ö: Radikal prostatektomi sonrası hormon ablasyon tedavisi. Ürolojik Onkoloji Derneği Bilimsel Toplantısı. 6. Ankara Üroonkoloji Kursu. 25 Eylül 2003, Adora Golf Resort Otel, Belek, Antalya.

6- Dillioğlugil Ö: Prostat Kanseri Olgu Tartışması. 6. Ankara Üroonkoloji Kursu. 25-28 Eylül 2003, Adora Golf Resort Otel, Belek, Antalya.

7- Dillioğlugil Ö: Sekonder hormonal tedaviler, kemoterapi ve hedefe yönelik moleküler tedavi. Ürolojik Onkoloji Derneği Bilimsel Toplantısı.10 Nisan 2004, Zalifre Otel, Safranbolu.

8- Dillioğlugil Ö.  Prostat Kanseri Epidemiyolojisi, Etyolojisi, Taraması, Korunma ve Risk Faktörleri. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu I. Hazırlık Kursu 30 Haziran 4 Temmuz 2004, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa.

9- Dillioğlugil Ö, Baltacı S: Radikal prostatektomi komplikasyonları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. Kahvaltılı Oturum, 4 Ekim 2004, Antalya.

10- Dillioğlugil Ö: Tanı ve Evreleme: PSA, TRUSG, TRİB, MRG, Nomogramlar. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu II. Hazırlık Kursu, 29 Haziran-3 Temmuz 2005 (Saat 8.00 ve 14.00 iki konuşma), Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa.

11- Dillioğlugil Ö: Böbrek kanseri evrelemesinde yenilikler. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu. 22-25. Eylül 2005, Belek Antalya.

12- Dillioğlugil Ö: Prostat Kanserinde Tanı, Evreleme: PSA, TRİB, TRUS, MRG, Nomogramlar. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu III. Hazırlık Kursu, 9-12 Kasım 2006, Patalya Otel, Kızılcahamam.

13- Dillioğlugil Ö: Yüzeysel mesane kanserlerinde intravezikal kemoterapi ve immünoterapi. Uludağ Üniversitesi 11. Onkoloji Sempozyumu, 24-26 Kasım 2006, Kervansaray Oteli, Bursa.

14- Dillioğlugil Ö: Prostat kanserinde komorbiditenin yüksek olduğu lokal ve lokal ileri hastalıkta tedavi yaklaşımları. 2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, (14-18 Şubat )15 Şubat 2007, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa.

15- Dillioğlugil Ö: Testis tümöründe retroperitoneal kitleler ve retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu. Türk Üroloji Derneği Bilimsel Toplantısı,14 Mart 2007,  Hyatt Reagency Oteli, İstanbul.

16- Dillioğlugil Ö: Mesane tümörleri. Patoloji’den ve biyopsiden ne bekliyoruz? Üroonkoloji Derneği Üropatolojide sürekli mesleki gelişim kursları-1. 26 Ekim 2007, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Umuttepe, Kocaeli.

17- Dillioğlugil Ö: Prostat Kanserinde Tanı, Evreleme: PSA, TRİB, TRUS, MRG, Nomogramlar. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu IV. Hazırlık Kursu, 4-7 Kasım 2007, Kartepe, Kocaeli. Konuşmacı.

18- Dillioğlugil Ö: Evre I Non-seminomatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Retroperitoneal Lenf Nodu Disseksiyonunun (RPLND) Hala Yeri Var mı? Türk Üroloji Derneği 3. Bahar Toplantısı. 14-15 Aralık 2007, Hilton Oteli, İzmir.

19- Dillioğlugil Ö. Prostat biyopsilerinden beklentilerimiz ne olmalıdır? Üroonkoloji Derneği Kocaeli Prostat Patolojisi Kursu. 22 Şubat 2008, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

20-Dillioğlugil Ö: Kılavuzlar Eşliğinde Lokalize Prostat Kanseri Tedavisi, Üroonkoloji Derneği Toplantısı, 3 Mayıs 2008, Sözbir Hotel, Üsküdar, İstanbul.

21- Dillioğlugil Ö: Testisin NSGHT’de RPLND sınırlı mı olmalı, standart mı? Standart Olmalı. Türk Üroloji Derneği Kongresi. 1-6 Kasım 2008, Susesi Otel, Antalya.

22- Dillioğlugil Ö: Kasa invazif olmayan mesane tümörlerinde sistektomi. Üroonkoloji Derneği Zonguldak Toplantısı. 14 Haziran 2008, Emirgan Otel, Zonguldak.

23- Dillioğlugil Ö: BPH Moleküler Biyoloji, Etyoloji, Patofizyoloji ve Doğal Seyri, Tanı. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sınavı V. Hazırlık Kursu. 12-16 Ekim (13 Ekim) 2008 Abant Palace Otel, Bolu.

24- Dillioğlugil Ö. Metastatik prostat kanserinde hormonal tedavi şekilleri. 3. Üroonkoloji Kış Sempozyumu. 4-8 Şuat 2009, Acapulco Otel, Girne, Kıbrıs.

25- Dillioğlugil Ö. Prostat kanserinde androjen ablasyon tedavisi şekilleri. 27 Mart 2009 Zeneca Bölgesel Toplantısı, Kocaeli.

26- Dillioğlugil Ö. Böbrek tümörlerinin tedavisinde cerrahi. 29 Mayıs 2009. Kocaeli Üroloji Toplantısı, Kocaeli.

27- Mesane tümörlerinin tanı ve tedavisi. Türk Üroloji Derneği Marmara Bölgesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Kursu. 6 Haziran 2009. Doğa Tatil Köyü, Şile, İstanbul.

28- Dillioğlugil Ö. Böbrek tümörlerine klinik yaklaşım. Üroonkoloji Derneği Kocaeli Böbrek Patolojisi Kursu. 19 Haziran 2009, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

29- Dillioğlugil Ö. BPH (Fizyopatoloji, Tanı). Türk Üroloji Derneği Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu. 22-24 Ekim 2009, Patalya Oteli, Kızılcahamam, Ankara.

30- Dillioğlugil Ö. Mesane Tümörlerinin Tanısı (Semptomlar, Belirteçler, Sitoloji, Sistoskopi, Biyopsi, Fotodinamik Tanısı) ile Progresyon ve Nükse Etkili Faktörler (EAU Puanlamaları). 5 Kasım 2009, 9. Ankara Üroonkoloji Kursu, Sheraton Oteli, Ankara.

31- Dillioğlugil Ö. Testis tümörlerinde retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu ve primer kemoterapi. 18.12.2009, Kocaeli Üroloji Toplantısı, Kocaeli.

32- Dillioğlugil Ö. Kasa invazif olmayan mesane tümörlerinde sistektomi. 19.12.2009. Türk Üroloji Derneği Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantısı, 19-20 Aralık, 2009, Gaziantep.

33- Dillioğlugil Ö. Nerve sparing radical retropubic prostatectomy. 5-6 March 2010, 5th Annual Eurasian Andrology Summit. Kiev-Ukraine.

34- Dillioğlugil Ö. Yüzeysel mesane kanserlerinde intravezikal kemoterapi. Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (Anadolu Oditoryumu-Panel, 31.10.2010, saat 11.00-11.50).

35- Dillioğlugil Ö. Testesteron ve prostat kanseri. Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim- 3Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (Yemekte Öğrenelim 5. Masa, 1.11.2010, saat 13.00-14.00).

36- Dillioğlugil Ö. Kas invaziv mesane kanserinde zorlu vakalar. Türk Üroloji Derneği 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3Kasım 2010, Lütfi-Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (Anadolu Oditoryumu-Panel, 2.11.2010, saat 16.30-17.00).

37- Dillioğlugil Ö. Prostat kanseri: Epidemiyoloji, etyoloji, tarama. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 7. Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu. 20-23 Ekim 2010, Başkent Öğretmenevi, Ankara (21.10.2010, saat 14.05-14.20).

38- Dillioğlugil Ö. Prostat kanserinde tanı ve evreleme. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 7. Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu. 20-23 Ekim 2010, Başkent Öğretmenevi, Ankara (21.10.2010, saat 14.20-14.40).

4- Bilimsel Atıflar

a) Bilimsel Makalelerde Yayınlanmış Atıflar

8.06.2010 tarihinde toplam 650’nin üzerinde atıf tespit edilmiştir.

 

Ziyaretçi ilgisi:

  • özdal dillioğlugil